Det vitryska näringslivet var en av hörnstenarna i den sovjetiska ekonomin, och tydliga spår av sovjetperiodens centralplanering ger sig fortfarande till känna. Under sovjetperioden var Vitrysslands produktions- och inkomstnivåer per capita högre än det allunionella genomsnittet. Nominellt delades kontrollen av

(40 av 283 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Liksom i de flesta tidigare centralplanerade ekonomier spelar den primära sektorn en större roll i den vitryska ekonomin än vad som är brukligt i industrialiserade länder. Jordbruket, som ännu 1993 var

(31 av 217 ord)

Skogsbruk

Skogen är en av Vitrysslands största naturtillgångar. Omkring 34 procent av

(11 av 75 ord)

Råvarutillgångar

Vitryssland är fattigt på utvinningsbara råvaror. Det gäller även fossila bränslen, där landet till övervägande del är beroende av import. Små

(21 av 144 ord)

Energiförsörjning

Vitryssland är ett viktigt transitland för olja och gas från Ryska federationen till Västeuropa och har även en betydande oljeraffineringsindustri. Cirka 90 procent av landets energibehov täcks genom import av olja och gas, främst från

(35 av 250 ord)

Industri

Under sovjetperioden medförde den relativt höga industrialiseringsgraden, kombinerad med avsaknaden av viktiga råvarukällor, att Vitryssland var mycket beroende av övriga republiker inom Sovjetunionen. Merparten av industrin, bland annat viktiga branscher som maskintillverkning och elektronik, kontrollerades dessutom

(36 av 255 ord)

Utrikeshandel

Vitrysslands utrikeshandel sker till övervägande delen med Ryska federationen, Ukraina, EU-länder

(11 av 48 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Örjan Sjöberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vitryssland/näringsliv-och-ekonomi