Yemen [je:ʹ-], stat på Arabiska halvöns sydvästspets; 531 000 km2, 28,3 miljoner invånare (2017). Yemen gränsar

(15 av 113 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Jan von Konow
 • Hans Holmén

Inledning

I väster är landet bergigt med flera toppar över 3 000 meter över havet. Vid Röda havet breder den torra kustslätten Tihama ut sig. Kustslätten mot Adenviken övergår norrut

(28 av 193 ord)
 • Författare:
 • Anders Hansson

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Yemen är främst i de mellersta delarna ett högland och har en mycket växlande topografi. Bergstoppen Hadur Shuayb strax väster

(20 av 137 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens

Klimat

Yemen har ett torrt tropiskt klimat, där höjdvariationerna har ett starkt

(11 av 68 ord)
 • Författare:
 • Sven Behrens

Växtliv

Yemen ligger i skärningspunkten för tre biogeografiska områden: det palearktiska, det afrikanska och det

(14 av 93 ord)
 • Författare:
 • Arne Anderberg

Djurliv

Faunan är tämligen rik för Arabiska halvön och har flera afrikanska inslag. Det finns 66 arter däggdjur, 143 arter häckande

(20 av 138 ord)
 • Författare:
 • Ragnar Hall

Naturskydd

Landet hade 2010 inga skyddade områden, men ön Zuqur i Röda

(11 av 19 ord)
 • Författare:
 • Ulf Gärdenfors

Befolkning

Yemen hade 2017 en genomsnittlig befolkningstäthet av 53 invånare per km2, men befolkningen är koncentrerad till de större städerna och till de bördiga kustregionerna.

(24 av 175 ord)
 • Författare:
 • Jan Ovesen
 • Ingvar Svanberg
 • Hans Holmén

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Dialektskillnaderna är mycket stora, särskilt i det

(11 av 28 ord)
 • Författare:
 • Jan Retsö

Religion

En överväldigande majoritet av befolkningen är muslimer. Av den gamla judiska befolkningen finns endast en spillra på ett hundratal personer kvar efter en massiv utvandring till

(26 av 182 ord)
 • Författare:
 • Jan Hjärpe
 • Rickard Lagervall

Utbildning

Målen för skolan i Yemen anges i en lag som antogs av parlamentet 1992. Förutom att förse landet med kvalificerad

(20 av 139 ord)
 • Författare:
 • Torsten Husén

Sociala förhållanden

Yemen är det fattigaste och minst utvecklade landet i Mellanöstern. Det är också ett utpräglat stam- och klansamhälle, där lojaliteten till den

(22 av 151 ord)
 • Författare:
 • Frans af Schmidt
 • Hans Holmén

Näringsliv

Yemen är det fattigaste landet i Mellanöstern. Hälften av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. Stor arbetslöshet och utbredd

(17 av 116 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Jordbruk

Trots landets stora beroende av oljeproduktion är jordbruket fortfarande viktigt för landets ekonomi. Jordarna i de nordvästra landsdelarna hör till de

(21 av 149 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Fiske

Fiskevattnen i Adenviken anses ha en betydande ekonomisk utvecklingspotential. Fisket i

(11 av 38 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Mineral

Olja i kommersiellt exploaterbara mängder upptäcktes i början av 1980-talet, och flera

(12 av 85 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Industri

Tillverkningsindustrin i Yemen är outvecklad. Oljeraffinaderier finns i Aden och Marib.

(11 av 59 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Utrikeshandel

En ökad oljeexport har medfört att landet sedan 1994 oftast haft

(11 av 55 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Kommunikationer

Före revolutionen 1962 var Yemen relativt isolerat från omvärlden. Sedan dess

(11 av 58 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Massmedier

Dagstidningsspridningen är begränsad (15 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Yemen har tre dagliga tidningar, av

(15 av 103 ord)
 • Författare:
 • Lennart Weibull

Statsskick och politik

Enligt författningen från 1991 (med ändringar 1994 och 2001) är Yemen en arabisk och islamisk republik, islam är statsreligion och arabiska det officiella språket. Statsöverhuvud är presidenten, som väljs i direkta val för en mandatperiod av sju år och kan återväljas en gång. Presidenten är även överbefälhavare och utser själv vicepresident samt hela regeringen (efter förslag

(56 av 397 ord)
 • Författare:
 • Frans af Schmidt
 • Anders Hellner
 • Gert Holmertz

Rättsväsen

Rättsordningen i Yemen grundas i huvudsak på islamisk rätt, sharia, vartill

(11 av 29 ord)
 • Författare:
 • Ulf Arvidsson
 • Michael Bogdan

Mänskliga rättigheter

Respekten för mänskliga rättigheter är i Yemen kritiskt låg. Regeringen förmår inte kontrollera vare sig rivaliserande stammar, utbredd laglöshet, etableringen av terroristceller eller den extrema fattigdom som präglar vardagen för invånarna. Motsättningar mellan tidigare stridande under de inbördeskrig som präglat landet (se Historia) är ett landsomfattande problem i form av konflikter och demonstrationer.

Liksom många

(55 av 389 ord)
 • Författare:
 • Jessica Christoffersen

Försvar

Efter inbördeskriget 1994 skapades ett gemensamt försvar som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om

(17 av 116 ord)
 • Författare:
 • Göran Andersson

Litteratur

En mycket gammal tradition med diktare som skriver både på klassisk arabiska

(12 av 80 ord)
 • Författare:
 • Eva Riad

Konsthantverk

Konsthantverket i Yemen under islamisk tid präglas av hög juvelerarskicklighet i smycken med

(13 av 92 ord)
 • Författare:
 • Karin Ådahl

Arkitektur

Yemen har en mycket särpräglad och intressant äldre arkitektur med medeltida traditioner, speciellt i huvudstaden Sana och i Shibam i Hadramawt. I

(22 av 153 ord)
 • Författare:
 • Karin Ådahl

Förhistoria

Svårdaterade spår efter paleolitiska jägare har påträffats, liksom klippmålningar. Från slutet av tredje årtusendet f.Kr. härrör

(16 av 111 ord)
 • Författare:
 • Jan Retsö

Historia

I grekiska källor från ca 300 f.Kr. omtalas fyra riken i Sydarabien: Main, Saba, Qataban och Hadramawt. En grundläggande förutsättning för dessa statsbildningar var den lukrativa handeln med rökelse. Omkring 115 f.Kr. etablerade himyarer ett nytt rike kring staden Zafar i Qataban. En romersk expedition till Yemen 24 f.Kr. kan ha bidragit till att rikena Saba, Himyar och Main förenades under en sabeisk kung, Dhamaraly Bayyin Yuhanim, som regerade omkring Kr.f. Samtidigt försköts den politiska tyngdpunkten till Yemens västra bergland.

(80 av 1650 ord)
 • Författare:
 • Frans af Schmidt
 • Jan Retsö
 • Gert Holmertz

Litteraturanvisning

Historia:
R. Bidwell, The Two Yemens (1983);
W. Daum (utgivare), Yemen: 3000 Years of Art and Civilisation in Arabia Felix (1987);
Paul Dresch, A History of Modern Yemen (2000).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Yemen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/yemen