(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jemen fram till 1800-talet

I grekiska källor från cirka 300 f.Kr. omtalas fyra riken i Sydarabien: Main, Saba, Qataban och Hadramawt. En grundläggande förutsättning för dessa statsbildningar var den lukrativa handeln med rökelse. Omkring 115 f.Kr. etablerade himyarer ett nytt rike kring staden Zafar i Qataban. En romersk expedition till Jemen 24 f.Kr. kan ha bidragit till att rikena Saba, Himyar och Main

(59 av 418 ord)

Nordjemen och Sydjemen

Wahhabiternas erövringar i Arabien och Egyptens expansion i rödahavsområdet på 1830-talet ledde till britternas ockupation av Aden 1839. Efter Suezkanalens öppnande 1869 fick Aden central strategisk betydelse för Storbritannien. Adenområdet styrdes från Brittiska Indien, medan områdena öster om Aden inklusive Hadramawt blev en brittisk intressesfär, reglerad med en rad fördrag med lokala härskare om beskydd, det så kallade Adenprotektoratet. Detta ledde i sin tur till att turkarna återkom till Jemen redan 1849, och 1872 etablerade

(75 av 531 ord)

Det enade Jemen

De två länderna förenades formellt 22 maj 1990. Ali Abdullah Saleh blev president och ledaren för det sydjemenitiska socialistpartiet, Ali Salim al-Bayd (född 1939), vicepresident. År 1993 hölls ordnade och relativt fria val till ett gemensamt parlament, där Salehs parti Allmänna folkkongressen (GPC) fick majoritet och en ny maktfaktor i form av ett konservativt islamiskt parti, Jemenitiska reformalliansen (al-Islah), seglade upp. Motsättningarna mellan socialisterna från södern och maktgrupper i norr kunde inte överbryggas och förvärrades genom den ekonomiska utvecklingen efter

(80 av 590 ord)

Nytt inbördeskrig

Under hösten 2014 intog huthirebellerna huvudstaden Sana. Huthierna krävde att regeringen skulle avgå och att de borttagna subventionerna på bränsle skulle återinföras. Trots försök att gå rebellerna till mötes, bland annat genom att upplösa regeringen och tillsätta ett nytt kabinett bestående av teknokrater, fortsatte huthirebellerna en våldsam offensiv såväl i Sana som söderut i landet. I januari 2015

(58 av 410 ord)

Medverkande

  • Frans af Schmidt
  • Gert Holmertz
  • Jan Retsö
  • NE-redaktionen (uppdatering)
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/yemen/historia