Här följer en sammanfattning av biologins studieområden. För utförligare behandling, se djur, djurgeografi, ekologi (Ekologins inriktningar: Zooekologi eller ekologisk zoologi), embryologi, etologi, fysiologi och paleontologi

(25 av 178 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Zoomorfologi

Termen morfologi som det används här omfattar både makroskopisk och mikroskopisk anatomi samt ultrastruktur.

Som framgått ovan blev den jämförande anatomin och embryologin det stora slagnumret inom 1800-talets zoologi. Den har kunnat förklara många anatomiska besynnerligheter,

(36 av 254 ord)

Embryologi (utvecklingsbiologi)

Grunden till embryologin hade lagts av Karl Ernst von Baer, och under senare delen av 1800-talet utvecklades

(17 av 119 ord)

Paleozoologi

De utdöda formernas betydelse för den jämförande morfologin och systematiken berördes

(11 av 66 ord)

Systematik, taxonomi och djurvärldens evolution

Den zoologiska systematiken behandlar djurens släktskapsförhållanden och därmed frågan om hur de skall klassificeras, deras taxonomi. Med evolutionsteorin och den jämförande morfologin som grund grupperas arterna så att de kan knytas

(31 av 219 ord)

Djurgeografi

Den från slutet av 1800-talet växande kunskapen om djurarternas fördelning över jorden gav grunden för djurgeografins framväxt. Djurens nutida utbredning kunde analyseras i belysning

(24 av 171 ord)

Zooekologi (zoologisk ekologi)

Uttrycket ekologi hade myntats av Ernst Haeckel redan 1866, men först kring sekelskiftet 1900 blev zooekologiskt inriktade studier vanliga, närmast i form av ekologisk djurgeografi. Djurens utbredning tolkades i relation till deras levnadssätt.

(33 av 235 ord)

Etologi

Som upphovsmän till etologin, läran om djurens beteende, brukar man ange Konrad Lorenz

(13 av 86 ord)

Zoofysiologi

Zoofysiologin omfattar studiet av djurens livsfunktioner, såsom ämnesomsättning, andning, cirkulation och nervsystemet, liksom djurens embryoutveckling.

Fysiologins tidiga utveckling skedde huvudsakligen inom den medicinska vetenskapen men var av naturliga skäl i stor utsträckning beroende av observationer

(35 av 245 ord)

Zoologins gränsytor otydliga

Mycken forskning bedrivs med djur som undersökningsmaterial utan att det klassas som zoologi, förutom inom medicinen t.ex. inom genetik, molekylär- och cellbiologi,

(22 av 157 ord)

Grundforskning och tillämpad forskning

Zoologisk liksom annan naturvetenskaplig grundforskning karakteriseras ibland som onyttig, utan andra mål

(12 av 83 ord)

Medverkande

  • Patrick Meurling
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Vår tids zoologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/zoologi/vår-tids-zoologi