fjällkedjan, skandinaviska fjällkedjan, Skanderna, bergskedja i Sverige och Norge som utgör

(11 av 53 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bildning

Fjällkedjan uppkom genom kollision mellan den nordamerikanska litosfärsplattan (Laurentia) och den nordeuropeiska (Baltica) under silur till devon för ca 444–359 miljoner år sedan.

(23 av 161 ord)

Geologisk historia

Till fjällkedjans förhistoria hör att ett vidsträckt hav, Japetushavet, bildades genom att de dittills sammanhängande kontinentalplattorna Laurentia och Baltica gled isär. Detta skedde för mindre än 700 till ca 500 miljoner år sedan. Laurentia låg då vid ekvatorn och Baltica närmare Sydpolen. När plattornas relativa rörelseriktning ändrades till närmande och kollision, eliminerades Japetushavet, och delar av dess avlagringar kom att ingå i kollisionszonens överskjutningar tillsammans

(65 av 463 ord)

Malmförekomster

Viktigare malmförekomster inom fjällkedjan är fjällrandens bly–zinkmalmer (Laisvall), sulfidmalmer som är

(11 av 69 ord)

Medverkande

  • Maurits Lindström

Litteraturanvisning

D.G. Gee & B.A. Sturt (utgivare), The Caledonide Orogen – Scandinavia and Related Areas ( 1985);
T. Strand & O. Kulling, Scandinavian Caledonides ( 1972).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fjällkedjan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fjällkedjan