födelsekontroll, antikonception, metoder för att förhindra befruktning (konception) vid samlag. Födelsekontroll är ett viktigt led i strävandena att

(18 av 126 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Naturliga metoder

Som naturliga metoder räknas rytmmetoden och avbrutet samlag. Med rytmmetoden menas att samlag undviks under den period

(17 av 117 ord)

Barriärmetoder

Barriärmetoder ska förhindra att spermier kommer upp genom livmoderhalsen. Hit räknas pessar, kondom och kemiska medel.

Pessar tillverkas av silikongummi och finns i två former. Vaginalpessar är en rund kupa som omges av en fjädrande ring. I pessarkupan anbringas en spermiedödande gel, varefter pessaret placeras högst upp i slidan, där det hålls

(52 av 361 ord)

Hormonella metoder

Den vanligaste hormonella metoden är användning av kombinerade p-piller, som innehåller syntetiska former av kvinnliga könshormoner, både ett östrogen och ett gestagen. Efter introduktionen i USA 1960 ökade användningen snabbt i hela världen. Man räknar med att minst 100 miljoner kvinnor tar p-piller av något slag. I Sverige, där p-piller kom i bruk 1964, beräknas omkring 90 % av kvinnorna någon gång ha använt sådana.

De kombinerade p-pillren verkar genom att reducera bildningen i hypofysen av de hormoner (gonadotropiner) som stimulerar ägglossningen;

(82 av 859 ord)

Livmoderinlägg

Livmoderinlägg, s.k. spiraler, placeras inuti livmodern, där de förhindrar att det befruktade ägget växer sig fast. Det har emellertid också visats att med kopparförsedda spiraler förhindras befruktning genom påverkan på ägglossning och spermiernas funktion. Att placera föremål i livmodern för att förhindra

(42 av 298 ord)

Historia

Födslarnas antal påverkades förr av amningsvanorna, eftersom kvinnan som regel inte blir gravid under pågående amning. Amningstiden varierade av tradition starkt mellan olika områden i Sverige. I vilken utsträckning den användes i familjeplanerande syfte är dock osäkert.

Födelsekontrollens definitiva genombrott

(40 av 277 ord)

Etnografiskt perspektiv

Före spridningen av moderna preventivmedel har födelsekontroll i stort sett åstadkommits antingen genom begränsningar i den sexuella aktiviteten eller genom framkallad abort; som familjeplaneringsåtgärd har även barnamord praktiserats. I många icke-västerländska kulturer är

(33 av 228 ord)

Medverkande

  • Göran Rybo
  • Hans Norman
  • Ing-Britt Trankell
  • Jörgen Malmquist

Litteraturanvisning

A. Brändström, ”De kärlekslösa mödrarna”: Spädbarnsdödligheten i Sverige under 1800-talet med särskild hänsyn till Nedertorneå (1984);
A.J. Coale & S.C. Watkins (utgivare), The Decline of Fertility in Europe (1986);
Ingrid Eriksson & J. Rogers, Rural Labor and Population Change (1978);
U.-B. Lithell, Breastfeeding and Reproduction (1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, födelsekontroll. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/födelsekontroll