Indiska oceanen, den minsta av de tre oceanerna, belägen mellan Afrika,

(11 av 30 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utsträckning och morfologi

Gränsen mot Atlanten dras från Afrikas sydspets längs meridianen för 20° östlig längd. Mot Stilla havet dras gränsen från Malackahalvön genom Sumatra, Java, Timor, Australien och Tasmanien och sedan längs meridianen för 147° östlig längd. I söder utgör

(38 av 269 ord)

Geologi

Indiska oceanen bildades när Gondwanaland, en del av den stora Pangeakontinenten, bröts upp i flera delar och de nuvarande kontinenterna bildades. Därvid

(22 av 153 ord)

Fysisk oceanografi

(1 av 1 ord)

Strömförhållanden

De stora permanenta ytströmmarna skiljer sig delvis från motsvarande strömmar i Atlanten och Stilla havet på grund av monsunvindarna. Under nordostmonsunen (nordostpassaden) passar strömsystemen bäst in i det allmänna mönstret för oceanerna. Ekvatoriella motströmmen går dock ungefär mellan 2° och 8° sydlig bredd. Därför rör sig Norra ekvatorialströmmen

(48 av 339 ord)

Vattnets temperatur och salthalt

Den norra delen av Indiska oceanen ligger helt inom den tropiska klimatzonen och ytvattnet är där omkring 20 °C eller varmare, medan Antarktis i söder är omgivet av kallt vatten. Ytvattnet brukar indelas i fyra olika vattentyper; indiskt ekvatorialvatten i ekvatorialströmsområdet, indiskt centralvatten söder om detta, subarktiskt vatten i Västvinddriften och cirkumpolarvatten kring Antarktis. Ytsalthalten är beroende av förhållandet mellan flodvattentillförsel, nederbörd och avdunstning. I Bengaliska viken är årstidsvariationerna stora och salthalten i ytvattnet kan variera med 3 ‰.

(79 av 550 ord)

Vågor och tidvatten

I Västvinddriften är vågorna på grund av de stabila kraftiga cirkumpolara vindarna stora och långa.

(15 av 106 ord)

Klimat

Indiska oceanens centrala och norra delar är kända för sina svåra tropiska virvelstormar, som i

(15 av 104 ord)

Biologi

Längst i söder, där inga egentliga gränser mellan oceanerna finns och vattentransporten går ohindrad runt Antarktis är förutsättningarna för de marina organismerna likartade runt hela kontinenten. Dessa vatten karakteriseras av havsisens säsongsbundna tillväxt och avsmältning, som har en fundamental betydelse för det pelagiska livet. Till exempel lever vissa

(48 av 337 ord)

Naturresurser

I den antarktiska delen av Indiska oceanen fångas krill, bläckfisk och olika slags torskfisk men någon särskild statistik förs inte. Indiska oceanens fiskeresurser är inte väl kartlagda och stora okända tillgångar kan finnas. Indiska

(34 av 236 ord)

Medverkande

  • Jarl-Ove Strömberg
  • Ragnar Hall
  • Stig Fonselius
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Indiska oceanen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indiska-oceanen