institution (latin instituʹtio ’inrättning’, ’anordning’, ’undervisning’, ’utbildning’, av instiʹtuo ’uppföra’, ’inrätta’, ’uppfostra’, ’undervisa’ m.m.), inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster. Institution är alltså närmast liktydigt med etablerad konvention. Institutioner kan vara formellt reglerade i lagen, som t.ex. skolan, men också utgöras av informella sedvänjor, vanor och traditioner. Erkända sociala institutioner är familjen, staten, marknaden, sjukvården, idrotten, vetenskapen, konsten, vissa helgdagar. Förutom normer och konventioner innefattar de flesta institutioner även

(80 av 583 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Thomas Brante

Litteraturanvisning

Mary Douglas, How Institutions Think ( 1986).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, institution. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/institution