mynt (medellågtyska münte, av italienska moneta, ytterst av moneta), ett stycke metall eller papper utgivet som betalningsmedel. Ibland har rätten att mynta delegerats eller delvis överlåtits till en feodalfurste, biskop eller

(31 av 217 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sveriges mynt

Svenska mynt som är giltiga betalningsmedel är valörerna 10 kronor, 5 kronor, 2 kronor och 1 krona. Giltiga betalningsmedel är även äldre

(22 av 152 ord)

Myntväsendets historia

Innan mynt började användas som betalningsmedel var byteshandel det vanliga; man bytte vara mot vara eller mot tjänst. Det förekom tidigt även primitiva betalningsmedel såsom stenyxor, bärnsten och

(28 av 193 ord)

Utvecklingen i Grekland och romerska riket

Redan efter ett hundratal år var mynt allmänna i de grekiska kolonierna runt Svarta havet, på Sicilien, i Syditalien och i södra Frankrike. Praktiskt taget alla myntsystem har sin grund i en viktenhet. Med drachma och stater som enheter myntades multipler eller delar därav. En drachma var 6 oboler.

Det grekiska inflytandet var under århundradena f.Kr. dominerande inte

(58 av 408 ord)

Medeltidens mynt

Under folkvandringstiden präglades främst guldmynt av vandalerna i Nordafrika i början av 500-talet, av västgoterna från början av 500-talet till 711, av langobarderna från slutet av 500-talet till slutet av 800-talet och av frankerna. Brist på guld framtvingade från cirka 675 en övergång till silvermynt. Under Pippin den lille (752–768) fastställdes silverdenaren som myntenhet, och vikten bestämdes under Karl den store till 1,75–1,50 g. Denna denar blev grundläggande

(68 av 473 ord)

Internationellt gångbara mynt

I Florens och Venedig utgavs med början 1252 respektive 1284 ett guldmynt vilket med samma metallinnehåll eftergjordes i andra länder, dukat och florin. Principiellt kunde därmed dessa mynt cirkulera över gränserna som ordinarie betalningsmedel. Dukaten från

(36 av 256 ord)

Sedlar

Sveriges och Europas första sedlar utgavs av Stockholms Banco 1661. Banken råkade emellertid i

(14 av 93 ord)

Utvecklingen från 1800-talets mitt

En viss stabilisering inträdde vid mitten av 1800-talet. Den latinska myntunionen, som bildades 1865, hade dubbel myntfot (guld och silver). Storbritannien fick guldmyntfot redan 1816, och flera länder följde efter, bl.a. Tyskland 1871 och de skandinaviska länderna 1873 och 1875. Många guldmynt präglades och systemet fungerade väl, men guldinlösen suspenderades under

(51 av 363 ord)

Mynttillverkning

Mynt har praktiskt taget alltid tillverkats genom prägling. Myntämnet placeras då mellan två graverade stampar, en för åtsidan och en för frånsidan, och genom slag med hammare, slägga eller mekanisk kraft präglas det med stamparnas bilder. Undantag är mynt som gjutits i form, t.ex. de äldsta romerska bronsmynten före ca 270 f.Kr. Brakteater är ensidiga mynt till vilka endast en stamp har använts. Underlaget

(64 av 457 ord)

Medverkande

  • Bertel Tingström

Litteraturanvisning

L.O. Lagerqvist & E. Nathorst-Böös, Mynt, sedlar och medaljer (2010).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mynt. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mynt