naturlig arbetslöshet, jämviktsarbetslöshet, den arbetslöshet mot vilken ekonomin tenderar att röra sig på lång sikt. En möjlig orsak till att jämvikt

(21 av 150 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Teorin

Termen naturlig arbetslöshet lanserades 1968 av Milton Friedman som en parallell till Knut Wicksells begrepp naturlig ränta. Friedmans analys var, liksom tidigare Edmund Phelps’, en reaktion mot den då dominerande phillipskurveansatsen, enligt vilken det finns ett stabilt

(37 av 259 ord)

Tillämpning

Den beskrivna teorin har använts för att förklara den gradvisa uppgången av inflationstakten i världsekonomin under

(16 av 109 ord)

Medverkande

  • Lars Calmfors

Litteraturanvisning

A. Björklund m.fl., Arbetsmarknaden ( 3:e upplagan 2006).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, naturlig arbetslöshet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturlig-arbetslöshet