nyklassicism, neoklassicism, nyantik, stilströmning inom den fortlöpande klassiska traditionen i Europa

(11 av 42 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bildkonst

Nyklassicismen (nyantiken) hade ett dominerande inflytande över gestaltningen inom bildkonst och hela den materiella kulturen under 1700-talets andra hälft, och inom måleriet fortlevde den ännu efter 1810. Den nyantika smaken började utvecklas i fransk konst på 1730–40-talen (medan ännu rokokon dominerade i samhället) inspirerad av den allt större rikedomen på nya fynd av antik konst i Italien, inte minst av inredningskonst och

(62 av 442 ord)

Konsthantverk

De antika motiv och former som den nyklassicistiska inredningskonsten byggde på var i huvudsak hämtade från

(16 av 112 ord)

Arkitektur

1700-talsarkitekternas begynnande möten med den grekiska arkitekturen, först i Syditalien och senare också i Grekland, understödde upplysningstidens intresse för formförenkling och för elementär och uttrycksfull konstruktion.

(26 av 179 ord)

Litteratur

Inom litteraturen företräds nyklassicismen främst av Goethe, Schiller och Hölderlin, i

(11 av 49 ord)

Musik

Annan benämning på neoklassicism.

(4 av 4 ord)

Medverkande

  • Britt Tunander
  • Ingemar Algulin
  • Johan Mårtelius
  • Sven Sandström

Litteraturanvisning

I. Algulin, Nyklassicism som litterär tradition (1986);
H. Groth, Nyklassicismen i Sverige: Svenska möbelstilar och interiörer 1770–1850 (1991);
H. Honour, Neo-Classicism (eng., 1968);
B. & I. Tunander, Svensk stilhistoria (1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, nyklassicism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nyklassicism