ryska, östslaviskt språk. Det talas som modersmål av cirka 154 miljoner (2009), varav 121 miljoner

(15 av 106 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

Det moderna ryska skriftspråket bygger i stor utsträckning på kyrkoslaviska förebilder. I äldre tider användes nämligen ryska bara undantagsvis i skrift. Man skrev på kyrkoslaviska, den ortodoxa kyrkans kultspråk, som bygger på en sydslavisk dialekt. Så sent som 1696 säger Ludolfus i sin Grammatica

(44 av 307 ord)

Ljudlära

Ryska har fem vokalfonem, a, e, i, o och u. Bland konsonanterna märks ett relativt stort antal frikativor och affrikator. Kännetecknande är en mycket kraftigt markerad tryckaccent som i princip kan falla på vilken stavelse som helst inom ordet. Den kan också växla mellan olika böjningsformer av

(47 av 334 ord)

Skrift

Ryska skrivs med det kyrilliska alfabetet. Stavningen moderniserades 1917 utan att för den

(13 av 86 ord)

Grammatik

Den fria tryckaccenten återspeglar i stort de förhållanden som utmärkte det indoeuropeiska urspråket. I grammatiken har ryska i flera avseenden bevarat drag som karakteriserade äldre stadier av indoeuropeiska språk. Sålunda saknas artiklar, både bestämda och obestämda. Hjälpverb som i västeuropeiska språk finns inte heller. Anmärkningsvärt är också att ryska saknar motsvarighet till verbet vara i presens, så att en fullständig sats kan bildas genom att ett substantiv eller adjektiv läggs till subjektet, t.ex. Pogoda chorosja(ja) ’Vädret (är) vackert’ (men chorosjaja pogoda

(81 av 863 ord)

Ordförråd

Till följd av det kyrkoslaviska inflytandet har ryska ett stort antal parallella äktryska och sydslaviska ord och ordbildningselement. Ortnamn som Kaliningrad har den sydslaviska

(24 av 171 ord)

Medverkande

  • Mikael Parkvall
  • Thore Pettersson

Litteraturanvisning

F.M. Borras & R.F. Christian, Russian Syntax (1959);
E. Daum & W. Schenk, Die russischen Verben (7:e upplagan 1971);
A.V. Isačenko,,Die russische Sprache der Gegenwart (1962).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, ryska. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ryska