själ, den del av en individs personlighet som kan sägas innefatta de egenskaper vilka möjliggör tanke-, känslo- och viljeliv. Människor (och andra högre utvecklade djur) är inte uteslutande kroppsliga organismer, de befinner sig också i olika mentala tillstånd.

(38 av 269 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Religiösa själsföreställningar

Främst inom två kulturkretsar har idéer utvecklats om själens substantiella självständighet gentemot kroppen och om dess odödlighet, nämligen på indiskt område (hinduismen) och

(23 av 163 ord)

Folktrons själsföreställningar

Folktron har två viktiga former av själstro, dels om den levandes, dels om den dödes själ.

(16 av 112 ord)

Litteraturanvisning

A. Ellegård (utgivare), Om själen ( 1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, själ. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/själ