vattenenergi, läges- och rörelseenergi hos vatten i vattendrag, tidvatten, vågor och havsströmmar. Den helt

(14 av 99 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Elproduktion i vattenkraftverk

Konventionell vattenenergi är sedan länge en etablerad energikälla, som utgör en ansenlig del av världens elproduktion. Den totala utbyggbara energin i vattendragen i världen uppskattas till 9 800 TWh/år.

(29 av 188 ord)

Miljöpåverkan

Vattenenergin är en förnybar energikälla, men utbyggnaden innebär stora ingrepp i naturen vilka inverkar på mångas intressen. En ovanjordsstation i en älvfåra innebär stora synliga byggnadsverk. Också schaktningarna nedströms kan innebära stora ingrepp. Det synliga vattendraget avbryts endast av kraftverksdammen. Med en underjordsstation döljs

(44 av 313 ord)

Lagstiftning

Den tidigare svenska vattenlagen från 1918 var av avgörande betydelse för vattenenergins stora expansion. Den nuvarande

(16 av 111 ord)

Historik

Vattenhjul är kända från Kina och antikens länder långt före vår

(11 av 78 ord)

Medverkande

  • Staffan Engström

Litteraturanvisning

Vattenkraft och miljö 1–3, SOU 1974:22, Ds B 1974:4 och SOU 1976:28;
E. Montén, Fiskodling och vattenkraft (1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vattenenergi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vattenenergi