vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el, vindel.

I Sverige har flertalet vindkraftverk byggts utmed kusterna samt inom slättområdena i de södra

(22 av 153 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Teknik

Kommersiella vindkraftverk för produktion till det allmänna elnätet utvecklas tekniskt och effektmässigt i snabb takt och Sverige och Finland är ledande i denna utveckling. 2014 installerades turbiner med en genomsnittlig effekt av 3 MW (som störst 8 MW och omkring 164 m turbindiameter och tornhöjd), medan de kraftverk som togs i bruk 2023 hade en medeleffekt på 6 MW. Prognosen är att medeleffekten ökar till det dubbla till 2030.

image/jpeg

vindkraftverk. Näsudden på Gotland har tack vare det goda vindläget varit ett utvecklingsområde

(84 av 646 ord)

Vindkraftproduktion

I slutet av 2022 fanns i Sverige 5 164 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 14,1 GW och en årsproduktion på 33,1 TWh. År 2021 stod vindkraften för 16 procent av den totala elproduktionen i landet.

image/png

vindkraftverk. Sedan 2005 har elproduktionen från svenska vindkraftverk ökat drastiskt.

2021 var den totala installerade vindkrafteffekten i världen 837 GW (varav havsbaserad vindkraft

(60 av 409 ord)

Fortsatt utveckling

Utvecklingen mot större vindkraftsanläggningar väntas fortsätta eftersom dessa vanligen är mer ekonomiskt lönsamma för investeraren. Den stora vinsten kommer av ett ökat energiutbyte. Samtidigt vägs denna vinst

(27 av 191 ord)

Samverkan med annan elproduktion

Flertalet vindkraftverk är anslutna till det allmänna elnätet. Därmed måste de andra kraftverkstyperna anpassa sin produktion både till industrins

(19 av 130 ord)

Miljöeffekter

Intresset för vindkraften motiveras av dess egenskap av förnybar energikälla som i princip inte ger upphov till några föroreningar eller andra allvarliga miljöstörningar. Verken kan avlägsnas och till största delen återvinnas som skrot när de tjänat ut. Under

(38 av 265 ord)

Motstånd

Polariseringen kring vindkraften har under senare år ökat i Sverige. Medan företrädare för industrin och näringslivet påtalar behovet av att

(20 av 141 ord)

Medverkande

  • Mats Bladh
  • Staffan Engström
  • Tobias Persson

Litteraturanvisning

T. Burton m.fl., Wind Energy Handbook (2001);
E. Hau, Windkraftanlagen (2:a upplagan 2006);
B. Södergård, Nya vindkraftboken (4:e upplagan 1980);
T. Wizelius, Vindkraft i teori och praktik (2:a upplagan 2007).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vindkraftverk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vindkraftverk