vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el, vindel.

I Sverige har flertalet vindkraftverk byggts utmed kusterna samt inom slättområdena i de södra delarna av landet. Goda vindförhållanden finns

(28 av 194 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Teknik

Kommersiella vindkraftverk för produktion till det allmänna elnätet tillverkades 2014 i storlekar med upp till 8 MW (megawatt) effekt (cirka 164 m turbindiameter och tornhöjd). Av transportskäl är de största verken i allmänhet avsedda för havsbasering. Den genomsnittliga storleken på de svenska vindkraftverk som installerades under 2013 var drygt 2 MW. I ett medelbra vindläge producerar en 2 000 kW-anläggning 4 GWh (gigawattimmar) per år, motsvarande 1 000 familjers behov av hushållsel. Små vindkraftverk, med några meters turbindiameter och en generatoreffekt om någon kW, används för batteriladdning

(87 av 578 ord)

Vindkraftproduktion

2017 hade Sverige omkring 3 600 vindkraftverk om drygt 6 500 MW, motsvarande 17,5 TWh i årsproduktion och drygt 10 procent av landets elkonsumtion. Riksdagens planeringsram till 2020 möjliggör en utbyggnad av elproduktionen med vindkraft till 30 TWh, varav 10 TWh till havs. Denna planeringsram avser inte faktisk elproduktion utan den maximala elproduktion som är tillåten i kommunernas översiktsplaner.

image/jpeg

vindkraftverk. Näsudden på Gotland

(65 av 452 ord)

Fortsatt utveckling

Utvecklingen mot större vindkraftsanläggningar väntas fortsätta eftersom dessa vanligen är mer ekonomiskt lönsamma för investeraren. Den stora vinsten kommer av ett ökat energiutbyte.

(23 av 161 ord)

Samverkan med annan elproduktion

Flertalet vindkraftverk är anslutna till det allmänna elnätet. Därmed måste de andra kraftverkstyperna anpassa sin produktion både till industrins

(19 av 130 ord)

Miljöeffekter

Intresset för vindkraften motiveras av dess egenskap av förnybar energikälla som i princip inte ger upphov till några föroreningar eller andra allvarliga miljöstörningar. Verken kan avlägsnas och till största delen återvinnas som skrot

(33 av 229 ord)

Medverkande

  • Staffan Engström
  • Tobias Persson

Litteraturanvisning

T. Burton m.fl., Wind Energy Handbook (2001);
E. Hau, Windkraftanlagen (2:a upplagan 2006);
B. Södergård, Nya vindkraftboken (4:e upplagan 1980);
T. Wizelius, Vindkraft i teori och praktik (2:a upplagan 2007).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vindkraftverk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vindkraftverk