Vänsterpartiet, V, politiskt parti, grundat 1917 under namnet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti i en utbrytning (egentligen uteslutning) från det socialdemokratiska

(19 av 133 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Väljare

Vänsterpartiet var länge ett utpräglat arbetarparti (jämför arbetare). Från mitten av 1960-talet ändrades väljarstrukturen gradvis. Andelen arbetare minskade och andelen offentliganställda, även akademiker, ökade och

(25 av 170 ord)

Organisation

Vänsterpartiet består av cirka 300 lokala partiföreningar. Dessa är indelade i 23 partidistrikt. Partiföreningens verksamhetsfält är ett geografiskt område, en arbetsplats eller ett yrkesområde. Högsta

(25 av 169 ord)

Press

Partiet ger ut samhällsmagasinet Rött, med fyra nummer om året. Socialistisk

(11 av 72 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Tidig historia

Partiet grundades 1917, då Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) uteslöt stora delar av sin vänsteropposition, inklusive hela sitt ungdomsförbund. De uteslutna bildade Sverges socialdemokratiska vänsterparti (SSV). Den

(26 av 177 ord)

Starka internationella band

Partiet var 1929–64 starkt ideologiskt bundet till den världskommunistiska rörelsens utveckling, vilket i samband med till exempel Molotov–Ribbentrop-pakten 1939 kunde innebära drastiska kast i politiken.

Under andra världskriget tilläts kommunisterna inte ingå i den samlingsregering som styrde Sverige, och många partimedlemmar internerades i arbetsläger.

Övergången till socialism, efter andra världskriget, planerades som en fredlig process där riksdagsbeslut och andra demokratiska

(60 av 427 ord)

Partiets förnyelse

Med partiets 20:e kongress, 1964, inleddes en förnyelse av partiet och dess politik som senare skulle utvecklas ytterligare. Kongressen ansåg att den internationella socialismen och partiets egna erfarenheter hade visat på nödvändigheten av att öppet och kritiskt granska också de socialistiska staternas utveckling och politik. Kongressen markerade också starkare nödvändigheten av en självständig hållning gentemot socialdemokratin.

Vidare blev

(58 av 403 ord)

Flera vägval under 2000-talet

2004 antog Vänsterpartiet ett nytt partiprogram. I likhet med programmet från 1993 låg fokus på socialism och feminism, men nu också med större utrymme för ekologi. Partiet vill i stället se en rättvis miljöpolitik som gör det möjligt att kombinera god materiell levnadsstandard med en hållbar miljö.

Vid riksdagsvalet 2002 tappade Vänsterpartiet nästan var tredje väljare och hamnade på 8,3 procent av rösterna. I januari 2003 framkom uppgifter om att

(70 av 468 ord)

Kamp för politiskt inflytande

Till skillnad från S och MP gjorde Vänsterpartiet ett bättre riksdagsval 2018 än fyra år tidigare och fick 8,0 procent av rösterna. Som helhet försvagades dock det rödgröna blocket även om det fortfarande var större än Alliansen med ett mandats övervikt. Det visade sig att Centerpartiet och Liberalerna hellre valde ett blocköverskridande samarbete än att släppa fram en koalitionsregering med

(60 av 425 ord)

Internationella samarbeten

Vänsterpartiets representant i Europaparlamentet Malin Björk sitter i gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL), där hon

(17 av 116 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Bo Bjurulf
  • Sofie Blombäck

Litteraturanvisning

Jörgen Hermansson, Kommunism på svenska? SKP/VPK:s idéutveckling efter Komintern (1984);
Håkan Holmberg, Folkmakt, folkfront, folkdemokrati: De svenska kommunisterna och demokratifrågan 1943–1977 (1982);
L. Lewin, Ideologi och strategi: Svensk politik under 100 år (4:e upplagan 1992);
Kent Lindkvist, Program och parti: Principprogram och partiideologi inom den kommunistiska rörelsen i Sverige 1917–72 (1982);
L.-A. Norborg (utgivare), Lik i garderoben? En rapport om SKP/VPK:s internationella förbindelser (1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Vänsterpartiet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vänsterpartiet