Åboromantiken

Åboromantiken, den prägel romantiken fick i Finland genom Henrik Gabriel Porthan, som lade grunden till ett nationellt medvetande, Frans Michael Franzén, som framhävde landets och folkets egenart, och Adolph Ivar Arwidsson, som arbetade för finsknationell väckelse men då kom i konflikt med myndigheterna och tvingades flytta till Sverige. (48 av 48 ord)

Vill du veta mer om Åboromantiken?
Prova NE.se nu!

Tipsa och dela

Relaterade ämnen