NE för skolor

Vi erbjuder digitala kunskapstjänster och läromedel för elever och lärare i förskola till gymnasium.

Utvecklat för dig och dina elever

Alla våra kunskapstjänster och läromedel är utvecklade med eleven och läraren i centrum. Innehållet ska vara relevant och tillförlitligt oavsett om det handlar om texter, filmer, bilder eller statistik och grafik. Hur man på bästa sätt tar till sig kunskap varierar och vi vill skapa goda förutsättningar för alla att uppnå kunskapsmålen.

Tillförlitligt och användarvänligt

Vi ställer höga krav på tillförlitlighet och användarvänlighet. Något som är genomgående i alla våra kunskapstjänster och läromedel. För att uppnå det arbetar vi nära pedagoger och experter.

Vi finns där du är

Våra användare kan nå sina kunskapstjänster och läromedel både i och utanför skolan. De fungerar självklart i datorn, på surfplattan och i mobilen.