aluminium

alumi´nium (nybildning till latin alu´men, genitiv alu´minis 'alun'), metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.

Ca 8,3 % av jordskorpans massa består av aluminium i form av kemiska föreningar. Aluminium är näst syre och kisel det vanligaste grundämnet i jordskorpan och därmed det vanligaste metalliska grundämnet där.

Förekomst och produktion

I naturen finns aluminium endast kemiskt bundet till andra grundämnen. Aluminium tycks inte vara nödvändigt för levande organismer, som innehåller ytterst små mängder därav. Det ingår däremot i ... (100 av 2465 ord)

Vill du veta mer om aluminium?
Prova NE.se nu!