Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet, del av regeringskansliet, tillkom 1920 då Lantförsvarsdepartementet och Sjöförsvarsdepartementet slogs samman. Till Försvarsdepartementets ansvarsområden hör det militära och det civila försvaret, säkerhetspolitik, plikttjänstgöring, frivilligorganisationer, hemvärnet, den statliga räddningstjänsten samt kustbevakningen. Alla departement har ansvar för det civila försvaret inom sin samhällssektor, men det är Försvarsdepartementet som svarar för övergripande ledningsfrågor och samordning. I uppgiften ingår även övergripande samordning av beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred. Försvarsdepartementets ansvarsområde var ursprungligen det militära försvaret ... (75 av 501 ord)

Vill du veta mer om Försvarsdepartementet?
Prova NE.se nu!