Finansdepartementet

Finansdepartementet, del av Regeringskansliet, tillkom genom departementalreformen 1840.

Finansdepartementet ersattes 1976–82 av Budgetdepartementet och Ekonomidepartementet. Det mest omfattande arbetet i Finansdepartementet är budgetarbetet. Varje vår presenteras ekonomiska vårpropositionen där man fastställer ramarna för statens budget. Den egentliga budgetpropositionen presenteras sedan på hösten. Finansdepartementets verksamhetsområde omfattar ärenden rörande ekonomisk politik, skattepolitik, statens budget och resursfördelningen inom offentlig sektor, kommunal ekonomi, tullar, internationellt ekonomiskt samarbete, bank och försäkring samt statliga lokalförsörjnings-, byggnads- och markfrågor. I uppgifterna ingår också att driva olika frågor i EU och genom det stärka Sveriges position i unionen. Departementet leds av ett statsråd, finansministern, och ett biträdande statsråd, finansmarknadsministern ... (100 av 808 ord)

Vill du veta mer om Finansdepartementet?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Tabeller

Tipsa och dela