Göteborg

Göteborg, kommun i Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län); 448 km2, 533 271 invånare (2014). Göteborg är till invånarantalet landets näst största kommun. Centralort är Göteborg.

Ulf Erlandsson

Natur

Berggrunden i östra Göteborg består huvudsakligen av nästan två miljarder år gamla gnejser, som är kraftigt uppspruckna och bildar ett spricklandskap med plintliknande höjder och mellanliggande dalgångar. Bergskrönen har eroderats av inlandsis, och i samband med landhöjningen av vågor, och består ofta av kalt berg, ibland bevuxna med ljunghedar. Dalgångarna har genom isens erosion utvidgats. De öppnar sig mot kusten och kan bilda slättområden. Eftersom området täckts ... (100 av 1083 ord)

Vill du veta mer om Göteborg?
Prova NE.se nu!