gotik

gotik (fr. gothique, av ital. gotico eg. 'gotisk'), dels en stil i västeuropeisk konst och arkitektur, dels en period under vilken denna stil var förhärskande. Inom arkitekturen talar man ofta om gotiken som "spetsbågsstil" till skillnad från "rundbågsstil" för romansk stil. Ordet gotik uppstod i renässansens Italien som en nedsättande karakteristik av den närmast föregående tidens konst, som man i Italien uppfattade som tysk. Stilen uppstod och utvecklades i 1100-talets Frankrike, men i övriga Västeuropa fick den inte sitt genombrott förrän under 1200-talet. Gotiken avlöste den romanska konsten och avlöstes själv av renässansen, i Italien på 1400-talet ... (100 av 1802 ord)

Vill du veta mer om gotik?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Illustrationer

Skribenter

Tipsa och dela