Justitiedepartementet

Justitiedepartementet, del av regeringskansliet, tillkom vid departementalreformen 1840. Justitieärendena hade dittills handlagts av justitiestatsministern, som nu blev chef för Justitiedepartementet, och av hovkanslern, vars ämbete indrogs. Ämbetet som justitiestatsminister avskaffades 1876. Justitiedepartementet leds av ett statsråd, justitieministern, som sedan 2014 även är migrationsminister. Ett biträdande statsråd, inrikesministern, handhar bland annat polisväsendet. Departementet ansvarar för lagstiftningen inom områdena för statsrätten och den allmänna förvaltningsrätten, civilrätten, processrätten samt straffrätten. I Justitiedepartementets ansvarsområden ingår polisväsendet, åklagarväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, brottsförebyggande åtgärder, migrations- och asylpolitik samt demokrati-, förvaltnings-, konsument- och ungdomsfrågor. Departementet arbetar även internationellt med samverkan mot gränsöverskridande brottslighet. Myndigheter som lyder under Justitiedepartementet ... (100 av 770 ord)

Vill du veta mer om Justitiedepartementet?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Tabeller

Tipsa och dela