källkritik

källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, t.ex. av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken. Målet är ytterst att genom kritisk prövning försöka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt, brukbart eller oanvändbart för den fråga man söker svar på, dvs. om källan är trovärdig; jämför källa (i historisk mening).

Birgitta Odén

Källkritiska principer

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, dvs. om källan är vad den utger sig för att vara.

En ... (100 av 1167 ord)

Vill du veta mer om källkritik?
Prova NE.se nu!