propaganda

propaganda (nylatin, efter Congregatio de propaganda fide (jämför nedan), av latin propa´go 'fortplanta', 'utvidga', 'utsträcka'), mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

I modern tid förknippas propaganda framför allt med användningen av medier som TV, radio, press, Internet, film, affischer och flygblad. Propaganda kan också ske genom uppförande av byggnader och monument som symboliserar vissa idéer, genom spridning av konstformer eller genom officiella emblem som frimärken, mynt, insignier och porträtt av exempelvis statschefer. Även aktioner av olika slag, från ... (100 av 1115 ord)

Vill du veta mer om propaganda?
Prova NE.se nu!