Södermanland

Natur

Kulturlandskap

På Sörmländska sjöplatån har ett för Södermanland karakteristiskt odlingslandskap utvecklats. I det sjörika sprickdalslandskapet återfinns dels de för Södermanland så typiska herrgårdarna men också en ... (27 av 184 ord)

Vill du veta mer om Södermanland?
Prova NE.se nu!