Socialdepartementet

Socialdepartementet, del av regeringskansliet. Socialdepartementet tillkom 1920 då frågor av social natur liksom ärenden rörande civilförvaltningen och sjukvården överfördes från det indragna Civildepartementet.

Verksamheten är inriktad på fyra huvudområden: socialförsäkring, socialtjänst, folkhälsa samt hälso- och sjukvård. Socialdepartementet har därmed ansvar för frågor om bl.a. sjukpenning, förtids- och ålderspension, bostadsbidrag, barnbidrag, socialbidrag, stöd och vård för socialt utsatta grupper, omvårdnad av äldre personer och personer med funktionsnedsättningar, handikapp, barns rättigheter, internationella adoptioner, alkohol, narkotika, tobak, dopning, psykisk hälsa, matvanor och fysisk aktivitet, spelberoende, smittsamma sjukdomar, hälsoskydd, hälso- och sjukvård, tandvård, hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning, läkemedel, apoteksväsendet, medicintekniska produkter samt ... (99 av 661 ord)

Vill du veta mer om Socialdepartementet?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Tabeller

Tipsa och dela