språk

språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation. I denna artikel behandlas förutsättningarna för mänskligt talat och skrivet språk. I avsnittet Språken i världen behandlas likheter och olikheter mellan språk och deras indelning efter släktskap.

Alvar Ellegård

Det mänskliga språkets natur

Den viktigaste förutsättningen för det mänskliga språket ligger i hjärnan, som har flera genetiskt bestämda strukturer som specifikt betjänar språket. Se Brocas centrum, Wernickes centrum och talcentrum. Talet bygger i hög grad på ett utvecklat samspel mellan främst struphuvud, tunga och läppar. Ändå är den mänskliga språkförmågan ingalunda bunden till talapparaten. Detta framgår av att personer som fötts döva, och ... (100 av 2353 ord)

Vill du veta mer om språk?
Prova NE.se nu!