upplysningen

upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike. Vanligen avses den krets filosofer och författare som med förnuftets och vetenskapens hjälp sökte skapa en sammanhängande rationalistisk världsbild och kritiserade dogmatism och maktfullkomlighet i kyrklig eller statlig form. Som en inofficiell programskrift fungerade den franska Encyklopedien, vilken utgavs 1751–80. Ibland kan med "upplysningen" också avses allmänt förnuftsinriktad "upplysningsfilosofi" i vidare mening.

Upplysningskretsen utgjorde ingen fast organisation utan hölls samman av en stark intressegemenskap. Många medarbetade sålunda i Encyklopedien. Till de stora symbolgestalterna hörde givetvis Voltaire, som tidigt tagit intryck av brittisk kultur och presenterat Newton och Locke ... (100 av 898 ord)

Vill du veta mer om upplysningen?
Prova NE.se nu!

Innehåll

Illustrationer

Skribenter

Tipsa och dela