muʹskel (latin muʹsculus ’liten mus’, ’muskel’, diminutivform av mus ’mus’ på

(11 av 58 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Människa och andra ryggradsdjur

Muskelvävnadens funktionellt viktigaste beståndsdel är muskelcellerna (muskelfibrerna). Alla muskeltyper får sin mer eller mindre röda färg av proteinet myoglobin, som fungerar som depå för syre och troligen underlättar transporten av syre från blodkärlen vid cellernas yta in i muskelcellerna.

(39 av 273 ord)
 • Författare:
 • Stefan Nordlund
 • Anders Lundquist
 • Daniel Jerrhag
 • Karl-Gösta Henriksson

Skelettmuskelvävnadens uppbyggnad

Muskelcell

Varje skelettmuskelfiber är en enda cell. I de flesta muskler är varje muskelcell 50–100 μm i diameter och flera centimeter lång. Den enskilda muskelcellens yttre cellmembran benämns sarkolemma. Utanför detta finns ett tunt bindvävshölje, endomysium.

Myofibrill

De kontraktila (sammandragande) elementen i varje skelettmuskelcell består av ca 2 000 tunna trådar, myofibriller, som löper parallellt med varandra i cellens hela längd. Varje myofibrill omsluts av en membranstruktur, sarkotubulärt

(66 av 469 ord)
 • Författare:
 • Stefan Nordlund
 • Karl-Gösta Henriksson

Muskelkontraktion

Kontraktionen i en skelettmuskelcell styrs via en nervtråd som utgår från en motorisk nervcell i ryggmärgens framhorn och som når skelettmuskelcellen i en motorisk ändplatta (muskeländplatta). En motorisk nervcell och de muskelfibrer som försörjs med nerver från denna nervcell

(39 av 278 ord)
 • Författare:
 • Stefan Nordlund
 • Karl-Gösta Henriksson

Muskelstyrka och uthållighet

Kraften som kan utvecklas av en muskelcell är proportionell mot cellens tvärsnittsyta, eller mängden aktin och myosin. Den kraft som kan utvecklas per cm2 muskelyta är lika hos en tränad och en otränad

(33 av 240 ord)
 • Författare:
 • Stefan Nordlund
 • Karl-Gösta Henriksson

Muskelsinne, muskelspolar och senspolar

Muskelsinnet är en förutsättning för koordinerade rörelser utan ryckighet och för exakt funktionsanpassning av muskulaturen. I musklerna

(16 av 113 ord)
 • Författare:
 • Stefan Nordlund
 • Karl-Gösta Henriksson

Muskeltonus

Muskeltonus är motståndet mot passiv böjning eller sträckning i t.ex. en extremitetsled, dvs. en påtvingad rörelse. Muskeltonus har en passiv

(20 av 138 ord)
 • Författare:
 • Stefan Nordlund
 • Karl-Gösta Henriksson

Glatta muskler

I den glatta muskelcellen är aktin- och myosinfilamenten inte arrangerade på samma regelbundna sätt som i de tvärstrimmiga

(18 av 128 ord)
 • Författare:
 • Bertil Sonesson

Ryggradslösa djur

Muskler hos ryggradslösa djur har mycket varierande uppbyggnad och funktion men precis som ryggradsdjurens muskler dras de alltid ihop med hjälp av proteinerna aktin och myosin. Det finns två huvudtyper av muskulatur hos ryggradlösa djur: glatt muskulatur med aktin- och myosintrådarna oregelbundet

(42 av 294 ord)
 • Författare:
 • Anders Lundquist

Litteraturanvisning

O. Henriksson & M. Rasmusson, Fysiologi ( 2:a upplagan 2007);
R.W. Hill, G.A. Wyse & M. Anderson, Animal Physiology ( 2:a upplagan 2008);
E.P. Widmaier, H. Raff & K.T. Strang, Vander’s Human Physiology: The Mechanisms of Body Function ( 11:e upplagan 2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, muskel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/muskel