Omaʹn, till 1970 Muskat och Oman, stat på Arabiska halvöns östspets; 212 450 km2, 4,4 miljoner invånare (2016). Oman gränsar i

(20 av 149 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Jan von Konow
 • Hans Holmén

Inledning

Större delen av Oman är stenöken. Söder om den skogbevuxna bergskedjan al-Hajar breder en stor stenöken ut sig med ett flertal

(21 av 148 ord)
 • Författare:
 • Anders Jönsson

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Bergskedjan al-Hajar i norr, som i massivet Jabal al-Akhdar når 3 018

(11 av 64 ord)
 • Författare:
 • Lars-Erik Åse

Klimat

Oman har stäpp- och ökenklimat med en årsnederbörd på mellan 50

(11 av 51 ord)
 • Författare:
 • Lars-Erik Åse

Växt- och djurliv

I bergen al-Hajar i norr finns träd som mesquiteväxten Prosoʹpis cineraʹria och tandborstträd (Salvadoʹra peʹrsica) samt oleanderväxter och euforbior. Vid

(20 av 142 ord)
 • Författare:
 • Ragnar Hall

Naturskydd

Alla däggdjur och fåglar är fredade enligt lag. Det finns tre

(11 av 31 ord)
 • Författare:
 • Ulf Gärdenfors

Befolkning

Oman har en genomsnittlig befolkningstäthet av 20 invånare per km2, men befolkningen är koncentrerad till de bördiga områdena kring huvudstaden Muskat och längs kusten norr om staden samt till kustområdet mellan

(31 av 223 ord)
 • Författare:
 • Anders Jönsson
 • Ingvar Svanberg
 • Tomas Gerholm

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Majoriteten talar nyarabiska dialekter som också kan

(11 av 36 ord)
 • Författare:
 • Jan Retsö

Religion

Islam är statsreligion och majoriteten av befolkningen är muslimer, varav de

(11 av 57 ord)
 • Författare:
 • Philip Halldén
 • Jan Hjärpe

Utbildning

Skolväsendet har tre stadier: 6 års obligatorisk primärskola, 3 års förberedande sekundärskola samt 3 års egentlig sekundärskola. All skolutbildning är gratis.

(21 av 146 ord)
 • Författare:
 • Torsten Husén
 • NE-redaktionen (uppdatering)

Sociala förhållanden

Fram till sultan Qabus ibn Saids maktövertagande 1970 var Oman världens kanske mest isolerade och efterblivna land, det

(18 av 124 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Näringsliv

Oman har byggt upp en blandekonomi med inslag av både privata och offentliga företag. Ekonomin, som sedan 1960-talet har

(19 av 132 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Mineral

Det första fyndet av olja i Oman gjordes inte förrän 1964. Kommersiell produktion

(13 av 87 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Industri

Innan olja upptäcktes begränsades industrin i Oman till småskaligt, traditionellt hantverk. Oljeintäkterna har lett till

(15 av 101 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Utrikeshandel

Utrikeshandeln domineras av olja och naturgas. Importen utgörs av främst maskiner,

(11 av 47 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Turism och gastronomi

1985 öppnades Oman för turism. Landet har goda förutsättningar för turism med ett modernt och asfalterat vägnät samt utmärkta hotell, vilket har lett till en växande gruppturism. 2010 besöktes landet av cirka 1 miljon besökare.

(35 av 245 ord)
 • Författare:
 • Tove Janson Borglund

Kommunikationer

Oman saknar järnväg, och före sultan Qabus ibn Saids maktövertagande 1970

(11 av 56 ord)
 • Författare:
 • Hans Holmén

Massmedier

I Oman är dagstidningsspridningen liten (29 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns fem

(14 av 94 ord)
 • Författare:
 • Lennart Weibull

Statsskick och politik

Oman styrs av en sultan som har absolut makt, lagstiftar genom dekret, utser regeringen och är själv

(17 av 118 ord)
 • Författare:
 • Beatrice Zeidler-Blomberg

Rättsväsen

Rättsordningen bygger till helt övervägande del på islamisk rätt, men såväl

(11 av 40 ord)
 • Författare:
 • Ulf Arvidsson
 • Michael Bogdan

Mänskliga rättigheter

Oman har brister inom området mänskliga rättigheter och landet är alltjämt en auktoritär stat. Men enligt uppgifter från människorättsorganisationer har vissa förbättringar skett under senare tid.

Den arabiska våren nådde även Oman och under 2011 drabbades landet av våldsamma konfrontationer mellan regeringsstyrkor och

(43 av 302 ord)
 • Författare:
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Jessica Christoffersen

Försvar

Försvaret omfattar (2010) 43 000 man värvad trupp och är organiserat i

(11 av 53 ord)
 • Författare:
 • Göran Andersson

Konst

I Dhofar i sydvästra Oman finns lämningar av befästa städer från 100-talet f.Kr., där också bronsskulpturer

(16 av 113 ord)
 • Författare:
 • Karin Ådahl

Förhistoria

Oman har ofta ansetts vara identiskt med landet Magan, som omtalas

(11 av 51 ord)
 • Författare:
 • Beatrice Zeidler-Blomberg

Historia

Oman islamiserades från 630 och kom att omfatta den ibaditiska doktrinen med ett eget imamat. (Se religion ovan och kharijiter.) Det var ett relativt stabilt och välmående samhälle som levde på handel, sjöfart och pärlfiske. Under 1100-talet var Sohar den största och mest betydelsefulla staden i området, och omanska sjömän seglade ända till Kina.

Portugiserna erövrade 1507 bl.a. Muskat men fördrevs därifrån och från resten av Oman 1650. Muskat, som var centrum i ett självständigt område, utsträckte sitt

(78 av 557 ord)
 • Författare:
 • Beatrice Zeidler-Blomberg
 • Marianne Aringberg-Laanatza
 • Khaled Salih

Litteraturanvisning

U. Wikan, Behind the Veil in Arabia: Women in Oman (1991).
LitteraturanvisningBefolkning och etnografi:
F. Barth, Sohar: Culture and Society in an Omani Town (1983).
Historia:
J.D. Porter (utgivare), Oman and the Persian Gulf, 1835–1949 (1982);
P. Risso, Oman & Muscat: An Early Modern History (1986);
Marc Valeri, Oman: Politics and Society in the Qaboos State (2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Oman. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/oman