reklaʹm (franska réclame, av réclamer ’anropa’, ’åkalla’, av latin reclaʹmo, här ’ropa högt’,

(13 av 86 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Karl Erik Gustafsson
 • Bengt Lindh
 • Lars Falk

Reklamprocessen

Vid användning av reklam inom marknadsföringen krävs beslut inom flera områden; ofta anlitar företaget en reklambyrå som rådgivare. Först definieras reklamens mål – vad ska reklamen åstadkomma i samspel

(29 av 205 ord)
 • Författare:
 • Karl Erik Gustafsson
 • Bengt Lindh
 • Lars Falk

Omfattning och spridning

Reklamens omfattning i olika länder varierar med ekonomiskt system och lagstiftning, industrialiseringsgrad, levnadsstandard, distributionsstruktur samt ekonomiska och opinionsmässiga konjunkturer. Det finns också ett samband mellan reklamens

(26 av 181 ord)
 • Författare:
 • Karl Erik Gustafsson
 • Bengt Lindh
 • Lars Falk

Statlig inblandning och självsanering

Under 1940-talet fanns en strävan från den svenska staten att utveckla konsumentupplysning till ett alternativ till reklamen. Under 1960- och 70-talen var kritiken särskilt stark i Sverige eftersom reklamen blev en symbol för det

(34 av 237 ord)
 • Författare:
 • Karl Erik Gustafsson
 • Bengt Lindh
 • Lars Falk

Historik

De äldsta formerna av reklam var affischer och butiksskyltar, vilka användes redan under antiken. Under medeltiden förekom reklamblad, och därefter dök annonser upp i tidningarna. Den första svenska annonsen infördes 1645 i Ordinari Post Tijdender och avsåg den svenska psalmboken. Reklamen har utvecklats i växelverkan med massmedierna. Annonser sågs i slutet av 1800-talet som ett medel att skapa prisvärda och folkliga tidningar, i Sverige bl.a. Göteborgs-Posten (GP) och Dagens

(69 av 487 ord)
 • Författare:
 • Karl Erik Gustafsson
 • Bengt Lindh
 • Lars Falk

Litteraturanvisning

M. Ekdahl & H. Wigstrand, Nedslag i reklamhistorien! (1999);
K.E. Gustafsson, Reklamens makt över medierna (2005);
Rita Mårtenson, Marknadskommunikation: Kunden, varumärket, lönsamheten (3:e upplagan 2009);
M. von Sydow, Annonsens historia i Sverige intill år 1700 (1929).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, reklam. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reklam