efterkrigstiden kallas perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till nutid.

(11 av 54 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ekonomisk och teknisk utveckling

Under efterkrigstiden blev globaliseringen tydlig, det vill säga länder, företag och människor i världen blev alltmer beroende av varandra. Efter andra världskriget byggde man upp Europa igen, bland annat med hjälp av den amerikanska Marshallplanen. På 1950-talet och 1960-talet utvecklades ekonomin snabbt i USA och Europa. Transistorn och annan ny teknik låg till grund för nya

(56 av 399 ord)

Samarbete och konflikt

Efter andra världskriget ville många länder samarbeta i internationella organisationer för att undvika nya stora krig och underlätta den ekonomiska utvecklingen. År 1946 bildades exempelvis FN för att arbeta för fred och säkerhet.

I Europa började några länder på 1950-talet samarbeta ekonomiskt i Kol- och stålgemenskapen. Så småningom bildade de den ekonomiska gemenskapen EEC. På 1970-talet och 1980-talet utvidgade de den till Europeiska unionen (EU).

Många politiska och militära konflikter under efterkrigstiden handlade

(73 av 520 ord)

Demokrati och diktatur

Efter andra världskriget blev de flesta kolonier efter hand självständiga stater. I en del länder pågick frigörelsekrig under många år, bland annat i Vietnam, Algeriet och Kenya. I vissa

(29 av 207 ord)

Välstånd och miljöproblem

I hela världen var efterkrigstiden en tid med kraftig urbanisering. Människor flyttade in till städer, och på många platser växte enorma storstadsområden upp, ofta med stora kåkstäder. En annan trend var migration, alltså att människor flyttade mellan länder och världsdelar. En del flyttade för att få arbete

(47 av 333 ord)

Kultur

Under efterkrigstiden fram till 1990-talet hade TV, radio och grammofonskivor väldigt stor betydelse när det gällde att sprida musik och annan kultur. På 1990-talet och 2000-talet innebar internet och sociala medier en revolution för människors sätt att skaffa information och ha kontakt med

(43 av 307 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, efterkrigstiden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/efterkrigstiden