demokrati betyder folkmakt eller folkstyre. Det finns många olika sorters demokrati, och skilda grupper tycker att ordet står för olika saker.

Ofta talar man om beslutsdemokrati, det vill säga att man fattar beslut så

(34 av 240 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Demokratins utveckling

De första kända demokratierna uppstod i Grekland för cirka 2 500 år sedan. Athen och andra grekiska stadsstater var små självstyrande samhällen där de fria männen möttes på torget för att diskutera politik och fatta beslut genom omröstningar. Kvinnor, barn, invandrare och slavar saknade dock rösträtt.

(46 av 322 ord)

Demokrati i Afrika

Flera av dagens 54 länder i Afrika är resultat av kolonialmakternas gränsdragningar. Landsgränserna drogs utan hänsyn till de afrikanska folken. Av den anledningen kan det i dag bo över hundra olika etniska grupper i ett och samma land som talar olika språk och tillhör olika religioner. I andra fall har gränsdragningarna inneburit att ett och samma folk hamnat i olika länder. Så är det med somalierna. I en del fall drogs gränserna medvetet ”fel” av kolonialmakterna.

När länderna blivit självständiga var

(81 av 647 ord)

Demokrati i Latinamerika

På 1400-talet var Latinamerika koloniserat av Spanien och Portugal som hade delat upp kontinenten mellan sig. Brasilien koloniserades av Portugal, resten av kontinenten hörde till Spanien.

På 1700-talet påbörjades en frihetskamp från kolonierna. Man var inspirerad av USA:s självständighetsförklaring mot Storbritannien och den franska revolutionen. Människorna som bodde på den lilla ön Haiti var först att slå sig fria 1804. Ön tillhörde då Frankrike och de slavar som bodde där inspirerades av den franska revolutionens tankar om frihet. En av

(80 av 725 ord)

Demokrati i Europa

Berlinmurens fall 9 november 1989 innebar slutet för kommunistregimerna som vuxit fram i Östeuropa efter andra världskriget. Många människor hade då under lång tid levt i länder styrda av ett kommunistiskt parti. I val kunde de röstande bara säga ja eller nej till en lista på kandidater som staten hade godkänt.

image/jpeg

demokrati. Fotografiet är taget 11 november 1989, mitt under den höst som medförde såväl murens fall som det kommunistiska systemets kollaps i Östeuropa. På bilden attackerar glada tyskar den

(82 av 799 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Johan Schmidt
  • Rutger Lindahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, demokrati. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/demokrati