(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Kustlandet är mer kuperat och växlingsrikt än övriga delar av Ångermanland, och även mer än kustlandet i andra svenska landskap. Detta gäller främst kuststräckan Härnösand–Örnsköldsvik, som också är känd som Höga kusten. Norr därom finns en lägre kusttyp med en kustslätt liksom längs hela den övriga norrlandskusten. Särskilt trakten

(49 av 347 ord)

Klimat

Ångermanland har ett kontinentalt klimat, som dock mildras närmast kusten. Medeltemperaturen

(11 av 37 ord)

Växtliv

Ångermanland ingår i norra barrskogsregionen, och barrskogen är vidsträckt inom landskapet. Många av de nordliga skogslandsväxterna återfinns här, t.ex. björnbrodd, kung Karls spira, norna, skogsfru, vitstarr, åkerbär och älvsallat, men också ett ganska stort

(34 av 238 ord)

Djurliv

Bäver, som är landskapsdjur, har goda stammar. I övrigt är älg, rådjur, rödräv, skogsmård, grävling, hermelin, mink, ekorre och

(19 av 130 ord)

Kulturlandskap

Ångermanland intar vad gäller den äldre bebyggelsens gruppering ett mellanläge mellan Västerbottens

(12 av 80 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ångermanland/naturlandskap-och-kulturlandskap