(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Ölands landformer är knutna till den geologiska uppbyggnaden och utvecklingen. Ön är 135 km lång och 6–15 km bred och utgörs av en låg och flack platå som lutar svagt mot öster och norr. Detta beror på att de berggrundslager från kambrium och ordovicium som bygger upp ön har en svag stupning mot öster. De fortsätter på Östersjöns botten och dyker upp i norra Estland. Ölands högsta punkt,

(68 av 479 ord)

Klimat

Öland har ett klimat med milda höstar och vintrar. Sommaren är

(11 av 39 ord)

Växtliv

Öland är i förhållande till sin storlek Sveriges artrikaste landskap. Här finns över 1 000 arter kärlväxter, och även moss- och lavvegetationen är av särskilt intresse. Floran hör till Sveriges bäst kända. Växtlivet präglas av det torra, varma klimatet och den stora kalkrikedomen. Framför allt djurens betande har

(47 av 334 ord)

Djurliv

Djurlivet skiljer sig i många drag från djurlivet i övriga landskap; mest påtagligt är det i småkrypsfaunan, men även fågellivet är säreget och rikt. Totalt har det observerats

(28 av 197 ord)

Kulturlandskap

Trots likartade naturförhållanden skiljer sig Ölands odlingslandskap på avgörande punkter från Gotlands. Ölands jordbruksbebyggelse är i hög grad ännu präglad av den regelbundenhet som en gång kännetecknade hela östra Mellansverige. Till detta bidrar också byarnas gruppering längs den östra och den västra landborgen. Trots

(44 av 313 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/öland/naturlandskap-och-kulturlandskap