Öresuʹnd, sund mellan Skåne och Själland vilket tillsammans med Stora och Lilla Bält utgör Östersjöns förbindelse med Västerhavet. Öresunds gränser dras i norr mellan Kullens fyr på Kullen och Gilleleje på norra Själland och i söder mellan Falsterbo och Stevns fyr på sydöstra Själland, vilket ger en totallängd av

(49 av 350 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Öresundsförbindelser

Den första reguljära linjetrafiken över Öresund med maskindrivna fartyg startade 1832 med ångslupen Landskrona. Därefter tog trafiken över Öresund fart under 1840- och 50-talen. Det var i huvudsak lokala bolag som trafikerade Köpenhamn. Senare uppköptes de lokala bolagen av det danska rederiet DFDS. Undantaget var

(45 av 321 ord)

Historia

Öresund har i historien spelat en roll i olika sammanhang: som sammanbindande länk mellan Själland och Skåne, som gräns mellan Danmark och Sverige, som ett centrum för handel och sjöfart och som genomfartsled mellan Östersjön och Västerhavet. Under långa tider var Öresund också skådeplatsen för kampen mellan Danmark och Sverige om herraväldet över Östersjön, såväl militärt som ekonomiskt.

Först bland de många drabbningar som stått i Öresund bör nämnas det sägenomspunna slaget vid Svolder. Enligt Adam av Bremen – den

(80 av 606 ord)

Medverkande

  • Håkan Westerberg
  • Jörgen Weibull
  • Lennart Petersson
  • NE-redaktionen (uppdatering)

Litteraturanvisning

O. Lybeck, Öresund i Nordens historia ( 1943);
J. Weibull, ”Öresund i historien”, i J. Weibull m.fl., Öresund: Då, nu och sedan ( 1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Öresund. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/öresund