Öresundsförbindelsen, i vidare mening all transport och trafik över Öresund; se Öresund (Öresundsförbindelser). Med Öresundsförbindelsen avses numera den 16 km långa fasta förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.

Öresundsförbindelsen påbörjades 1995 och stod klar 2000. Den utgörs från öster av en bro över Flintrännan, en konstgjord ö (Peberholm) söder om Saltholm, en sänktunnel under farleden Drogden samt en konstgjord halvö utanför Amager sydöst om

(63 av 447 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den politiska beslutsprocessen

(1 av 1 ord)

Lång debattfråga

Frågan om en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark, över eller under Öresund, har diskuterats sedan slutet av 1800-talet. Det var emellertid först efter andra världskriget som frågan på allvar

(30 av 209 ord)

Socialdemokraterna tar ställning

De socialdemokratiska partierna i Sverige och Danmark var de viktigaste aktörerna i beslutsprocessen. Utan deras aktiva medverkan torde inte något projekt om en vägbro mellan Köpenhamn och Malmö kunnat förverkligas. De danska socialdemokraterna var inledningsvis motståndare till en vägbro; av miljöskäl förespråkade de en borrad järnvägstunnel. På de svenska socialdemokraternas

(50 av 357 ord)

Miljöprövningen efter beslutet

Efter den borgerliga valsegern i september 1991 bildades en fyrpartiregering under moderaten Carl Bildt. I regeringen ingick Centerpartiet, som av

(20 av 140 ord)

Regeringen Bildt beslutar under oenighet

Regeringens slutgiltiga ställningstagande kom efter åtskillig fördröjning i juni 1994 och var kulmen på en uppslitande strid inom regeringskretsen, i första hand om nollösningen. Statsministern och regeringens majoritet, bestående av moderater, folkpartister och kristdemokrater, ville ge klarsignal till

(38 av 268 ord)

Arkeologi

Öresundsförbindelsen har berört fornlämningar såväl på Öresunds botten som på land. På

(12 av 81 ord)

Medverkande

  • Gunnar Falkemark
  • Kennet Axelsson
  • NE-redaktionen (uppdatering)

Litteraturanvisning

G. Falkemark, Politik, lobbyism och manipulation: Svensk trafikpolitik i verkligheten ( 1999);
C. Hedegaard Sørensen, Slår bro fra kyst til kyst? ( 1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Öresundsförbindelsen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/öresundsförbindelsen