(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Huvuddelen av Österrike upptas av bergskedjor som ingår i Östalperna (se Alperna). De upptar hela den smala västra delen av landet och fortsätter som lägre berg i den bredare östra delen. Tre öst–västliga bergskedjestråk, åtskilda av längsdalar, kan urskiljas. Norra

(40 av 283 ord)

Klimat

Österrike har ett fuktigt, varmtempererat och kontinentalt präglat klimat. Höjdförhållandena påverkar starkt nederbörden och temperaturen. Starkt skilda väder- och klimatförhållanden kan därför råda på relativt närbelägna platser. De höga områdena i väster har alpint klimat med ett permanent snötäcke på

(40 av 284 ord)

Växt- och djurliv

Tre fjärdedelar av Österrikes yta upptas av Alperna, med alpängar och traditionell boskapsdrift ovan skogsgränsen, bok- och barrskogar i sluttningarna – de flesta med skogsbruk, och uppodlade dalgångar. Den östra delen av landet, speciellt i anslutning till de större floderna, är flackare med ett annorlunda växt- och djurliv. De flesta vattendrag är utbyggda och med några få undantag präglas naturen i Österrike starkt av människan.

I sydvästra Österrike ligger den väldiga Hohe Tauern nationalpark, Österrikes ’tak’. Här finns mer än

(80 av 728 ord)

Naturskydd

Österrike har sju nationalparker samt flera naturparker, landskapsskyddade områden och ett

(11 av 73 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Magnus Sylvén
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/österrike/natur