(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medeltiden

Vid vikingatidens slut ca 1050 erbjöd Östersjöns öar och hamnar stödjepunkter för handels- och kulturutbyte mellan Västeuropa och Bysantinska riket respektive kalifatet men också stora möjligheter för piratverksamhet, till en början bedriven av skandinaviska vikingar, senare av finsk-ugriska, baltiska och västslaviska folkslag. Bland dessa var karelarna, esterna och venderna, som under större delen av 1100-talet riktade ständiga anfall mot handelssjöfarten i Östersjön.

För de kristna kungariken som under denna tid konsoliderades i östersjöområdet, bl.a. Danmark och Sverige, blev det av

(80 av 747 ord)

1500- och 1600-talen

Som en följd av handelsvägarnas omläggning, nederländsk konkurrens och inre splittring försvagades från ca 1400 successivt Hansans ställning. Däremot minskade inte Östersjöns betydelse som förbindelseled mellan de alltmer urbaniserade områdena kring Engelska kanalen och råvarumarknaderna i Östeuropa, där spannmålsodlingen och med den livegenskapen bredde ut sig på de adliga storgodsen. Att kontrollera denna handelsväg blev av vitalt intresse för ett stort antal makter, som beredde sig att överta en så stor del

(72 av 512 ord)

1700- och 1800-talen

Stora nordiska kriget (1700–21) innebar slutpunkten för det svenska väldet kring Östersjön. Under de närmaste århundradena kunde ingen makt ensam dominera östersjöområdet. Starkast var Ryssland, som genom freden i Nystad 1721 vunnit en del av Karelen med det gamla svenska gränsvärnet Viborg, Ingermanland, Estland och Livland och vars ställning som ledande östersjömakt markerades genom den nyanlagda huvudstaden Sankt Petersburg.

Men varken Sverige eller Danmark hade helt spelat ut sina

(69 av 491 ord)

1900-talet

Under hela tiden fram till andra världskriget var Östersjön ett öppet hav med fritt utbyte av varor, människor, böcker och idéer. Olika slags yrkesutövare bosatte sig inom området där det bäst passade dem och växlade mellan Lübeck, Rostock, Danzig (Gdańsk), Riga, Reval (Tallinn), Sankt Petersburg, Viborg, Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.

(50 av 357 ord)

Medverkande

  • Lars-Arne Norborg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/östersjön/historia