abort (latin aboʹrtus, av aboʹrior ’gå ned’, ’komma eller födas för tidigt’), att

(13 av 91 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Spontan abort

En spontan abort (missfall) innebär att värkarbetet startar av sig självt långt före normal tid.

Orsakerna till spontan abort är ofullständigt kända. Den vanligaste orsaken till tidigt missfall är att fostret har en allvarlig kromosomavvikelse som omöjliggör fortsatt tillväxt. Missbildningar i livmodern,

(42 av 298 ord)

Framkallad abort

Framkallad (inducerad) abort kan vara legal, det vill säga utförd enligt gällande lagar och föreskrifter, eller illegal (kriminell). Legal abort ska utföras av läkare vid allmänt sjukhus eller vid annan av Socialstyrelsen godkänd sjukvårdsinrättning. Den som utför illegal abort kan dömas till fängelse; för kvinnans del gäller inga straffbestämmelser. 

Sveriges första abortlag kom 1938; den kompletterades 1946 och 1963 och medgav under vissa förutsättningar avbrytande av graviditet. Nuvarande abortlag, som trädde i kraft 1975, innebar en

(76 av 524 ord)

Abortmetoder

Fram till utgången av 9:e graviditetsveckan är medicinsk abort vanligast. Kvinnan får inta tabletter med mifepriston, som hämmar verkningarna av det för graviditeten nödvändiga hormonet progesteron. Efter cirka 2 dygn får kvinnan ett preparat med

(34 av 242 ord)

Sociala aspekter

Kvinnor i alla länder gör abort, oavsett vad lagen säger. Globalt visar erfarenheten att kvinnor fattar beslut om abort grundat på de möjligheter som de ser att ta hand om

(30 av 213 ord)

Att förebygga osäkra aborter

Erfarenheten visar att abortrelaterade skador kan elimineras med adekvata lagar, medicinsk praxis

(12 av 79 ord)

Abort på den globala politiska dagordningen

Abort är en fråga med stark politisk, kulturell och religiös laddning. På FN:s konferens om befolkning

(16 av 108 ord)

Abortlagar i världen

År 2008 levde 61 procent av jordens befolkning i länder där abort är tillåtet med eller utan restriktioner, och 26 procent levde i länder med generella abortförbud. Ett 30-tal tal länder har abortlagar där den gravida kvinnan beslutar, utan förbehåll. Tidsgränserna

(39 av 272 ord)

Abort i Sverige

Målet i Sverige är att förebygga oönskade graviditeter och att barn ska födas önskade. Det är alltså inte att primärt sänka aborttalen.

Den svenska lagstiftningen växte fram under

(28 av 198 ord)

Etiska aspekter

Det har flitigt debatterats under vilka omständigheter det kan vara etiskt rätt att framkalla abort. Problemet har tre aspekter.

Den mest fundamentala aspekten har sin grund i det faktum att en människa som har moraliska rättigheter är resultatet av en fortgående process.

(42 av 296 ord)

Medverkande

  • David H. Ingvar
  • Ingmar Persson
  • Jörgen Malmquist
  • Katarina Lindahl
  • Marc Bygdeman

Litteraturanvisning

Rätten till abort, Statens offentliga utredningar (SOU) 1971:58;
Familjeplanering och abort, SOU 1983:31; Abortutveckling i Sverige 1975–1984, Socialstyrelsen redovisar 1987:1;
C. Francome, Abortion Freedom (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, abort. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/abort