(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Persiskt och mongoliskt inflytande 300 f.Kr.–cirka 1800 e.Kr

Afghanistans historia präglas av landets geografiska läge – det har blivit genomgångsland för inkräktande arméer och ofta klämts mellan mäktiga grannar. Dock

(22 av 157 ord)

Det stora spelet 1800–1947

Under 1800-talet kom Afghanistan att klämmas mellan sina två mäktiga grannar – det expanderande Ryssland i norr och Brittiska Indien i sydöst. Kampen mellan dessa båda stormakter om det avgörande inflytandet över landet kallas, med

(35 av 249 ord)

Från självständighet till sovjetisk invasion, 1947–79

När Pakistan blev självständigt 1947 gjorde Afghanistan anspråk på de pakistanska områden där den pashtunska befolkningen bor. Durandlinjen hade kluvit det etniskt homogena område som befolkas av pashtunerna i en afghansk och en brittisk del. De afghanska kraven ledde till ett spänt förhållande mellan de båda länderna. Pakistan stängde sin gräns mot Afghanistan, vilket ledde till Afghanistans

(57 av 403 ord)

Afghanistankriget

Regimen i Kabul blev alltmer beroende av de sovjetiska civila och militära rådgivarna. I september 1979 störtades Taraki av sin rival Hafizullah Amin

(23 av 155 ord)

Fortsatt sönderfall, talibanvälde och krigsskådeplats

Den nya ledningen präglades av starka etniska och ideologiska motsättningar mellan de krigsherrar som lett olika fraktioner under kampen mot Sovjetunionen. Inbördeskrig utbröt omedelbart och koncentrerades nu till den tidigare skonade huvudstaden Kabul. I avsaknad av en fungerande centralmakt föll landet sönder, och lokala krafter tog över i provinserna. På många håll bredde ett rent banditvälde ut sig. Hösten 1994 trädde en ny militär kraft, den ortodoxt islamistiska talibanmilisen, in på arenan (se talibaner). Talibanerna hade sina rötter i pashtunbefolkningen

(80 av 633 ord)

Utvecklingen under 2000-talet

I vissa avseenden genomgick Afghanistan under 00-talet en positiv omvandling. Landet hade en snabb ekonomisk tillväxt, utbildningsväsendet och hälsovården byggdes ut kraftigt, kvinnornas ställning stärktes och mödradödligheten började sjunka (från en mycket hög nivå). I mitten av decenniet började utvecklingen dock gå kräftgång, främst genom att talibanerna, som kunde organisera sig från fristäder i Pakistan, trappade upp sin väpnade kamp mot den internationella närvaron i Afghanistan. Efter några år hade de etablerat stödjepunkter i stora delar av landet, starkast i

(80 av 1227 ord)

Medverkande

  • Ann Wilkens
  • Gert Holmertz
  • Katarina Engberg
  • NE-redaktionen (uppdatering)
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/afghanistan/historia