Traditionellt är jordbruk och boskapsskötsel de dominerande näringarna i Afghanistan. Den stora utländska närvaron i landet och inflyttningen till städerna under 2000-talet har dock medfört

(25 av 174 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Cirka 60 procent av befolkningen livnär sig av jordbruk och boskapsskötsel. Mekaniseringsgraden är låg. Odlingsmarken beräknas omfatta 8 miljoner ha, varav mer än hälften uppskattas vara

(26 av 183 ord)

Mineral och energi

Afghanistan är rikt på ekonomiskt viktiga mineral.

Stora fyndigheter av naturgas har påträffats i landets norra delar. På naturgasfälten finns lagrings- och raffineringsanläggningar.

(23 av 164 ord)

Industri

Tillverkningsindustrisektorn i Afghanistan är mycket liten. Uppgifter om antalet sysselsatta är osäkra och säsongsarbete är vanligt.

(16 av 108 ord)

Utrikeshandel

Uppgifterna om Afghanistans utrikeshandel är osäkra och reflekterar ett begränsat internationellt

(11 av 70 ord)

Medverkande

  • Tomas Germundsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/afghanistan/näringsliv