aggression (latin aggreʹssio ’angrepp’, ’anfall’, av aggreʹdior ’angripa’, ’anfalla’), i psykologin: beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag. Man skiljer mellan aggression eller aggressiv reaktion och aggressiva tendenser. Aggressiva tendenser är en benägenhet hos en individ att under vissa betingelser svara med aggression. Även om aggressiva tendenser utlösts behöver detta inte nödvändigt visa sig i aggressivt beteende. Med termen aggressivitet menas ofta en individs benägenhet att lätt reagera med aggression.

Man kan

(80 av 968 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Dan Olweus

Litteraturanvisning

A. Bandura, Aggression: A Social Learning Analysis ( 1973);
S. Hyde, ”How Large are Gender Differences in Aggression? A Developmental Meta-analysis”, Developmental Psychology 1984;
E.E. Maccoby & C.N. Jacklin, The Psychology of Sex Differences ( 1974);
D. Olweus, ”Stability of Aggressive Reaction Patterns in Males: A Review”, Psychological Bulletin 86 ( 1979);
D. Olweus, Mobbning - vad vi vet och vad vi kan göra ( 1986);
D. Olweus, J. Block & M. Radke-Yarrow, Development of Antisocial and Prosocial Behavior ( 1986);
G.R. Patterson, Coercive Family Processes ( 1982);
D. Pearls, L. Bouthilet & J. Lazar, Television and Behaviour 2 ( 1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, aggression. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aggression