aktiebolag, AB, form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder.

(19 av 134 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Organisation

Ett aktiebolag ska vara organiserat med bolagsstämma, styrelse och revisorer. I publika aktiebolag ska och i privata bolag kan det även finnas en verkställande direktör (VD). Stämma, styrelse och VD står enligt ABL i ett sådant förhållande till

(38 av 265 ord)

Skyddet för aktieägarna

Aktiemajoritetens intressen tillvaratas genom att beslut på stämma i regel fattas med mer än hälften av de avgivna rösterna. Då styrelsens ledamöter utses av stämman får aktieägarmajoriteten inflytande

(28 av 200 ord)

Skyddet för fordringsägarna

Eftersom aktieägarna är fria från personligt ansvar för bolagets skulder innehåller ABL åtskilliga regler som syftar till att i möjligaste mån garantera att det enskilda bolaget

(26 av 180 ord)

Övriga skyddsgrupper

Övriga skyddsgruppers intressen tillvaratas huvudsakligen genom bestämmelser utanför den rena aktiebolagsrätten.

(11 av 20 ord)

Kapitalförsörjningen

Kapitalförsörjningen inom aktiebolag kan ske genom anskaffande av eget eller lånat kapital. Det egna kapitalet

(15 av 101 ord)

Förkortningar för aktiebolag

Förkortning för aktiebolag i Sverige är AB utan tillägg för privata aktiebolag men med tillägget (publ) för

(17 av 115 ord)

Beskattning

Aktiebolag utgör eget skattesubjekt, det vill säga ett aktiebolag beskattas självt för sin inkomst

(14 av 99 ord)

Historik

Sverige fick sin första aktiebolagslag 1848, bland annat som en följd av den framväxande småindustrins ökade behov av rörelsekapital. Lagen var utformad efter fransk förebild och

(26 av 181 ord)

Medverkande

  • Ann-Sophie Gleisner
  • Carl Hemström
  • Gustaf Lindencrona
  • Göran Inger

Litteraturanvisning

C. Hemström, Bolagens rättsliga ställning: Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag (9:e upplagan 2010);
S. Johansson, Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag (10:e upplagan 2011);
R. Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (23:e upplagan 2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, aktiebolag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aktiebolag