akustik (grekiska akoustikoʹs ’hörande till hörseln’, av akouʹō ’höra’), vetenskapen om ljud, dvs. (ursprungligen) vibrationer i luft relaterade till hörseln; ordet används även för att beteckna ljudförhållandena i ett rum. Den akustiska vågläran begränsas numera

(35 av 250 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Vågor i fasta material

Fasta material deformeras i vågriktningen, longitudinellt, genom töjning (longitudinalvåg) och tvärs vågens riktning, transversellt, genom skjuvning (skjuvvåg). I

(18 av 126 ord)

Resonanser och dämpning

Begränsningar i längd eller volym av ett medium leder ofta till stående vågor och till förstärkning av de akustiska vågorna vid vissa frekvenser, s.k. resonansfrekvenser. En sträng har grundresonans när

(30 av 209 ord)

Efterklang

När en akustisk källa tystnar klingar vågenergin av. Detta tar en viss tid, efterklangstiden, T60

(15 av 109 ord)

Bullerutbredning

Man kan lätt konstatera att bullret på visst avstånd (t.ex. 500 m) från

(13 av 79 ord)

Specialområden inom akustiken

(1 av 1 ord)

Elektroakustik

Den del av akustiken som omfattar teori och teknologi kring komponenter som omvandlar akustisk energi till

(16 av 114 ord)

Byggnadsakustik

Den del av akustiken som omfattar studier av ljudtransport genom fasta byggnadskonstruktioner kallas byggnadsakustik. Tillräcklig ljudisolering är av stor betydelse för komforten i

(23 av 160 ord)

Rumsakustik

Ordet akustik används ibland för att beteckna ljudkvaliteten hos en konsertsal, kyrka, hörsal e.d. Rumsakustiken fick sitt genombrott som modern vetenskap 1895 då W.C. Sabine utförde

(26 av 180 ord)

Undervattensakustik

Den del av akustiken som omfattar studier av ljudtransport genom havsvatten kallas undervattensakustik.

(13 av 90 ord)

Musikakustik

Musikakustiken omfattar studier av fysikaliska förhållanden såsom resonans och ljudutstrålningsegenskaper hos

(11 av 45 ord)

Ultrasonisk diagnostik

Akustiska vågors reflexion på grund av att olika kroppsvävnader har olika

(11 av 40 ord)

Övriga områden

Akustiska vågor studeras eller kommer till användning inom en rad ytterligare

(11 av 53 ord)

Medverkande

  • Sven Lindblad

Litteraturanvisning

L.E. Kinsler m.fl., Fundamentals of Acoustics ( 3:e upplagan 1982);
J.W. Strutt (Lord Rayleigh), The Theory of Sound ( nyutg. 1945).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, akustik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/akustik