akvaʹrium (latin aquaʹrium, av aquaʹrius ’av vatten’), vattenbehållare, eller utställning av

(11 av 20 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Akvariets skötsel

Grundprincipen för ett akvarium är att i ett begränsat livsutrymme bygga upp och bibehålla en biologisk balans mellan ett antal utvalda djur och växter. Därför begränsar redan valet av akvariemiljö – sött eller salt vatten – och behållarens storlek vilka fiskar och växter

(43 av 306 ord)

Växter

Många växter lämpliga för sötvattensakvariet kommer från subtropiska och tropiska vatten. De flesta förekommer i strömmande vatten, och

(18 av 127 ord)

Fiskar

(1 av 1 ord)

Sötvattensfiskar

Till sötvattensakvariet finns hundratals fiskarter att välja bland. Från Syd- och Mellanamerika kommer ungfödande tandkarpar, som i alla tider varit

(20 av 140 ord)

Saltvattensfiskar

Utbudet av fiskarter lämpliga för saltvattensakvarier är oftast begränsat, och svårigheterna i samband med insamling och transporter gör dem mycket

(20 av 136 ord)

Historik

Odling av prydnadsfiskar anses ha varit långt framskriden redan runt 1000-talet, under Sungdynastin i Kina. Exemplar av ruda och karp, som sedan länge hållits i dammar som matfisk, togs på grund av avvikande färg eller form om hand och förädlades till bl.a. guldfisk. Med ostindiefarare kom guldfisken till Europas furstehus mot slutet av 1500-talet, i Sverige dock först

(58 av 412 ord)

Sjukdomar

Att hålla fiskar i akvarium innebär oftast att fiskarna lever i en omgivning som avviker från den naturliga. Detta ställer speciella krav på akvariemiljön vad gäller vattenkvalitet, utfodring, artsammansättning och att sjukdomsalstrande organismer inte tillåts grassera. Om vattenkvaliteten avviker för mycket från den i fiskens naturliga miljö kan detta under olyckliga omständigheter leda till plötslig fiskdöd eller innebära stress för

(60 av 422 ord)

Medverkande

  • Christian Irhammar
  • Thorbjörn Hongslo

Litteraturanvisning

G. Brünner, Akvarieväxter ( svensk översättning, 2:a upplagan 1975);
S.A. Fosså & A.J. Nielsen, Korallrevsakvariet 1–4 ( svensk översättning 1988–92);
R. Riehl & H.A. Baensch, Akvariets lexikon ( svensk översättning 1983);
G. Schubert, Akvariefiskarnas sjukdomar ( svensk översättning 1971);
G. Sterba, Süsswasserfische aus aller Welt ( 1987);
M.K. Stoskopf, Fish Medicine ( 1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, akvarium. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/akvarium