akvifer [-fɛ:ʹr] (av latin aʹqua ’vatten’ och feʹro ’bära’), geologisk bildning

(11 av 69 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Grundvattenbildning

Nybildning av grundvatten sker genom infiltration av vatten vid markytan, men vid djupt liggande grundvatten även från botten av vattendrag belägna över akviferen. Efter infiltrationen perkolerar vattnet genom den omättade zonen ned

(32 av 222 ord)

Grundvattnets ålder

Grundvattnets ålder i en akvifer ger ett mått på omsättningstiden. Olika naturliga

(12 av 79 ord)

Bestämning av grundvattenmängd

Provpumpning är ett viktigt moment vid etableringen av en grundvattentäkt (se vatten: Vattenprospektering). Vid vattenuttag i en brunn sjunker grundvattenytan koncentriskt runt uttagspunkten. Om akviferens vattenledningsförmåga är stor blir avsänkningen liten men sträcker sig långt från brunnen. Om akviferens vattenledningsförmåga är liten blir avsänkningen nära brunnen stor, medan avsänkningen snabbt minskar

(51 av 360 ord)

Vattenkontamination

Ett stort hot mot vattenkvaliteten i många akviferer är risken för inträngning av salt vatten. Alltför kraftig pumpning och avsänkning av

(21 av 145 ord)

Akviferernas geografiska utbredning

Stora, bitvis sammanhängande akviferer med stor grundvattenbildning finns i ett band från Frankrike genom Europa och Ryssland till de centrala delarna av Sibirien bortom Ural, sydvästra

(26 av 184 ord)

Medverkande

  • Harald Grip

Litteraturanvisning

S. Foster & D.P. Loucks, Non-Renewable Groundwater Resources: A Guidebook on Socially-Sustainable Management for Water-Policy Makers (2006).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, akvifer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/akvifer