allergi [-gi:ʹ] (av grekiska aʹllos ’annan’, ’främmande’ och eʹrgon ’verk(an)’, ’arbete’), egentligen ’förändrad reaktivitet’, symtom eller sjukdom som beror på en viss form av överkänslighet, nämligen sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande ämne (allergen). Allergi är

(44 av 309 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Snabba (antikroppsförmedlade) överkänslighetsreaktioner

Sannolikheten att man ska utveckla allergi av denna typ påverkas dels av miljön, dels av ärftliga faktorer. Risken att ett barn med en allergisk förälder också ska bli allergiskt är 20–40 %. Är bägge föräldrarna allergiska är risken 40–60 %. Flera arvsanlag samverkar i detta.

Bakgrunden till den snabba överkänslighetsreaktionen är immunologisk. Bland de olika klasser av antikroppar som produceras av immunsystemet vid kontakt med främmande ämnen finns en som kallas immunglobulin av E-typ, IgE. Den finns i ytterst små mängder i

(82 av 567 ord)

Fördröjda (cellförmedlade) överkänslighetsreaktioner

Fördröjda överkänslighetsreaktioner har en helt annan immunologisk bakgrund. Vid ett allergiskt kontakteksem uppstår skadan som följd av att speciella, immuna vita blodkroppar av T-lymfocyttyp vandrat till huden för att där reagera mot främmande ämnen på hudcellernas yta. Denna allergi kallas fördröjd på grund av att den normalt kräver

(48 av 338 ord)

Allergisjukdomar

De vanligaste sjukdomarna och reaktionerna som orsakas av IgE-betingad allergi är astma,

(12 av 84 ord)

Faktorer som påverkar uppkomsten av allergi

Som nämnts har arvsanlag en betydande roll när det gäller benägenheten att utveckla IgE-betingad allergi. En nedärvd sådan benägenhet kallas av hävd atopi. Personer med höga nivåer

(27 av 189 ord)

Konditionering

På försöksdjur har man visat att klassisk betingning kan ge histaminfrisättning

(11 av 75 ord)

Att leva med allergi

Att drabbas av allergi påverkar individen psykosocialt i större eller mindre grad. De

(13 av 86 ord)

Yrke och allergi

Även om förebyggande råd och information om risker med olika arbeten

(11 av 53 ord)

Behandling

Den som är allergisk bör om möjligt undvika att utsätta sig för det eller de allergener som framkallar symtomen. I många fall är ett fullständigt

(25 av 171 ord)

Medverkande

  • Alf Tunsäter
  • Hans Wigzell
  • Jörgen Malmquist

Litteraturanvisning

Folkhälsoinstitutet, Allergiboken: Frågor och svar om allergi och annan överkänslighet (1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, allergi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/allergi